Zacios + wiercenia pod krokwiaki

Przez termin wiercenia pod krokwiaki rozumie się wykonanie wierceń pilotażowych w krokwiach. Wiercenia są zlokalizowane w miejscu wykonania zaciosu na krokwi. Służą one do montażu łączników w postaci gwoździ lub wkrętów konstrukcyjnych. Za pomocą wierceń pilotażowych można szybciej, wygodniej i precyzyjniej zamontować łącznik.

Położenie wiercenia
Standardowe położenie wiercenia jest zlokalizowane dokładnie w miejscu zaciosu. Wiercenie jest zorientowane prostopadle do płaszczyzny krokwi. W ten sposób wymagana długość łącznika jest najmniejsza.

wiercenie pod krowiaki standardowe

Położenie wiercenia jest szczególnie istotne w przypadku małych kątów nachylenia krokwi. Umieszczenie wiercenia w środkowym punkcie zaciosu może spowodować “ześlizgnięcie” się łącznika po pionowej powierzchni płatwi. Łącznik nie zostanie zakotwiony i nie będzie spełniał swojej roli.

wiercenie pod krowiaki przesunięte

Dlatego należy przesunąć wiercenie w kierunku kalenicy, aby trafiło na poziomą płaszczyznę płatwi. Kontrola tego parametru odbywa się poprzez zastosowanie alternatywnego systemu wierceń z łącznikiem lub z poziomu postprocesora danej maszyny CNC. Zazwyczaj przyjmuje się średnicę wiercenia równą średnicy stosowanego łącznika.

Zacios automatyczny – zblokowane wiercenie
Zaciosy automatyczne generowane są w module konstrukcja dachu między elementami typu płatew oraz krokwie. Aby proces był realizowany należy również w definicji płatwi ustawić w opcji połączenie krokiew – płatew wartość zacios.

zacios połączenie płatew - krokiew

Pomysł wiercenia zblokowanego z zaciosem jest realizowany przez ustawienia ogólne i ma charakter globalny dla wszystkich krokwi. Komenda 1 plik – 7 ustawienia – 8 limity, obróbki umożliwia kontrolę parametrów zaciosu oraz wiercenia pod krokwiaki. Użytkownik określa wielkość średnicy wiercenia. Jeśli wartość jest większa od zera, definicja maszynowa zaciosu posiada wiercenie.

wiercenie pod krokwiaki - ustawienia

 

Od strony graficznej nie ma różnicy między zaciosem z wierceniem lub bez niego. W tym przypadku wiercenie nie podlega wizualizacji. Zmiana ustawień wiercenia nie wpływa na istniejące w modelu krokwie, lecz tylko na nowo wstawiane lub te, które zostaną przeliczone.

Obróbka zacios – zblokowane wiercenie
W określonych sytuacjach automatyczny mechanizm generowania zaciosów może nie wykonać właściwej obróbki. W takim przypadku projektant może uruchomić komendę 6 obróbki – 03 zacios – 1 zacios w module konstrukcja dachu lub 3 narzędzia – 7 zacios – 1 zacios w module D-CAM. W tym przypadku projektant ma również kontrolę nad wierceniem pod krokwiaki. Jeśli wartość średnicy jest większa od zera, definicja maszynowa zaciosu posiada wiercenie.

zacios parametry wiercenia

 

Wiercenia połączone z obróbką zaciosu
Połączenie obróbki zaciosu z wierceniem pod krokwiaki wydaje się być rozwiązaniem logicznym i efektywnym. Zgrupowanie tych dwóch procesów ma miejsce w wielu typach kodów maszynowych: BV, BVN, BVX, czy też w BTL. Za pomocą jednego parametru następuje włączenie lub wyłączenie wiercenia. Jego średnica może lecz nie musi być określana w parametrach obróbki maszynowej. Wiercenie realizowane jest wiertłem o takiej średnicy, jakie jest w danym momencie zainstalowane na maszynie.

Comments are closed.