Prezentacja wierceń

Wiercenia to jedne z najpopularniejszych obróbek występujących w konstrukcjach drewnianych. Z tego powodu występują w dużych ilościach w modelach konstrukcji. Wykorzystywane są do montażu różnego rodzaju łączników trzpieniowych w postaci kołków drewnianych, wkrętów, sworzni oraz śrub.

Kontrola widoczności wierceń

Obróbka wiercenia prezentowana jest zawsze w postaci osi wiercenia reprezentującej jego położenie oraz głębokość. Funkcja tryb prezentacji 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji w modułach D-CAM; dach; konstrukcja dachu umożliwia za pomocą pola zaznaczenia włączenie lub wyłączenie widoczności wierceń w modelu (osi wiercenia). W pozostałych modułach prezentacja obróbki jest permanentna.

Wiercenia kontrola widoczności

Kontrola wizualizacji otworów – wiercenia

Wynikiem działania obróbki wiercenia na elemencie jest powstanie otworu. Projektant może mieć kontrolę nad sposobem prezentacji wiercenia. Kontrola ta realizowana jest globalnie dla całego modelu z poziomu modułu D-CAM. Za pomocą komendy 6 obróbki – 1 kontrol – 02 wizualizacja otworów określana jest minimalna średnica wiercenia.

Wizualizacja otworów - limit średnicy wiercenia

Wszystkie wiercenia o średnicy równej lub większej zostaną z wizualizowane w modelu – powstanie otwór o rzeczywistej średnicy. Wszystkie wiercenia o średnicy mniejszej od minimalnej będą widoczne jako, tylko i wyłącznie oś wiercenia.

Wizualizacja otworów - prezentacja graficznaWywołanie funkcji ma charakter globalny bez względu na moduł, w którym obróbka została wykonana. Wpływa na wszystkie wiercenia w obrębie całego modelu.

Wizualizacji otworów – wpływ na model 3D

Wizualizacja otworów ma wpływ na wydajność pracy oraz szybkość wizualizacji modelu. Duża liczba wierceń mocno obciąża model. Wizualizacja otworów ma wpływ na działanie funkcji parametry przecinania. Otwory w elementach nadrzędnych są brane pod uwagę.

Comments are closed.