Prezentacja wierceń

Wiercenia to jedne z najpopularniejszych obróbek występujących w konstrukcjach drewnianych. Z tego powodu występują w dużych ilościach w modelach konstrukcji. Wykorzystywane są do montażu różnego rodzaju łączników trzpieniowych w postaci kołków drewnianych, wkrętów, sworzni oraz śrub.

Kontrola widoczności wierceń

Obróbka wiercenia prezentowana jest zawsze w postaci osi wiercenia reprezentującej jego położenie oraz głębokość. Funkcja tryb prezentacji 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji w modułach D-CAM; dach; konstrukcja dachu umożliwia za pomocą pola zaznaczenia włączenie lub wyłączenie widoczności wierceń w modelu (osi wiercenia). W pozostałych modułach prezentacja obróbki jest permanentna.

Wiercenia kontrola widoczności

Kontrola wizualizacji otworów – wiercenia

Wynikiem działania obróbki wiercenia na elemencie jest powstanie otworu. Projektant może mieć kontrolę nad sposobem prezentacji wiercenia. Kontrola ta realizowana jest globalnie dla całego modelu z poziomu modułu D-CAM. Za pomocą komendy 6 obróbki – 1 kontrol – 02 wizualizacja otworów określana jest minimalna średnica wiercenia.

Wizualizacja otworów - limit średnicy wiercenia

Wszystkie wiercenia o średnicy równej lub większej zostaną z wizualizowane w modelu – powstanie otwór o rzeczywistej średnicy. Wszystkie wiercenia o średnicy mniejszej od minimalnej będą widoczne jako, tylko i wyłącznie oś wiercenia.

Wizualizacja otworów - prezentacja graficznaWywołanie funkcji ma charakter globalny bez względu na moduł, w którym obróbka została wykonana. Wpływa na wszystkie wiercenia w obrębie całego modelu.

Wizualizacji otworów – wpływ na model 3D

Wizualizacja otworów ma wpływ na wydajność pracy oraz szybkość wizualizacji modelu. Duża liczba wierceń mocno obciąża model. Opisane w tym artykule narzędzia mają zastosowanie do wersji 23 programu i niższych. Od wersji 24 obowiązują zasady wizualizacji wierceń opisane w artykule „Prezentacja wierceń update v24

Wizualizacja otworów ma wpływ na działanie funkcji parametry przecinania. Otwory w elementach nadrzędnych są brane pod uwagę.

Comments are closed.