System automatycznego nazewnictwa plików maszynowych

Nowy system generowania i automatycznego nazewnictwa plików maszynowych (od v20) to duże ułatwienie i usprawnienie. Nowe rozwiązanie sprawdzi się szczególnie przy dużych projektach podlegających zaawansowanej prefabrykacji. Podział konstrukcji na prefabrykaty oraz nazwy plików maszynowych zostaną wykonane przez specjalny mechanizm.

Podział plików maszynowych

Nowy system generowania plików maszynowych umożliwia podział plików maszynowych na mniejsze jednostki związane z prefabrykowaniem. W tym celu należy w opcji nazwa pliku wybrać nazwa pliku – automatycznie.

Pliki maszynowe - podział konstrukcji

Odblokowane zostaną nowe opcje związane z podziałem plików maszynowych

 • plik – budynek – generowany jest jeden wspólny plik maszynowy dla wszystkich wybranych elementów
 • plik – ściana/strop/dach – generowanych jest kilka plików maszynowych dla wszystkich wybranych elementów, kryterium podziału na pliki stanowi przypisanie elementów do ścian/stropu/dachu (MOS-konstrukcja)
 • plik – panel – generowanych jest kilka plików maszynowych dla wszystkich wybranych elementów, kryterium podziału na pliki stanowi przypisanie elementów do paneli ściennych/stropowych/dachowych (MOS-pakiet), a w przypadku ich braku do ścian/stropu/dachu (MOS-konstrukcja)
 • procedura specjalna FH – nie posiada zastosowania

Zmienne w nazwie pliku

System automatycznego nazewnictwa plików maszynowych dopuszcza stosowanie zmiennych projektowych oraz systemowych. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne przy opcji standardowej – nazwa pliku. Zastosowanie zmiennych w nazwie pliku wymaga ich zapisu w określony sposób. Każda nazwa zmiennej jest poprzedzona I zakończona symbolem kratki #

Przykład:  #ENr# → 23

Opis:

 • zmienna ENr oznacza numer ściany (w naszym przykładzie 23).

Nazwa pliku maszynowego może składać się z kombinacji kilku zmiennych

Przykład:  #Project##Enr# → Dom Kowalskich23

Opis:

 • zmienna Project oznacza nazwę projektu (w naszym przykładzie Dom Kowalskich).
 • zmienna ENr oznacza numer ściany (w naszym przykładzie 23).

Nazwa pliku maszynowego może składać się z kombinacji zmiennych oraz stałych fraz

Przykład: #Project#_ściana_#Enr# → Dom Kowalskich_ściana_23

Opis:

 • zmienna Project oznacza nazwę projektu (w naszym przykładzie Dom Kowalskich).
 • stała fraza _ściana_
 • zmienna ENr oznacza numer ściany (w naszym przykładzie 23).

Formatowanie zmiennych w nazwie pliku

System zmiennych umożliwia formatowanie ich zapisu. Zunifikowany zapis nazwy pliku umożliwia prawidłowe wyświetlanie kolejności plików. Do tego celu wykorzystywana jest sekwencja znaków w nawiasie kwadratowym [ ] występująca przy zmiennej.

Przykład: #ENr[,,0,4]# → 0023

Opis:

 • zmienna ENr oznacza numer ściany (w naszym przykładzie 23).
 • 0 (zero) to znak uzupełniający nazwę pliku. Dopuszczalne jest stosowanie cyfr I liter.
 • 4 określa liczbę znaków w nazwie pliku.

Zmienne systemowe w nazwie pliku maszynowego

Stosowanie zmiennych systemowych w nazewnictwie plików maszynowych wymaga logicznego ich stosowania. Nazwy finalne plików powinny być związane z przypisaniem elementów do właściwych części budynku. Aby ułatwić stosowanie zmiennych systemowych w tabeli określono ich zastosowanie.

Nazwa zmiennejOpis zmiennejZastosowanie zmniennej
V*zmienna użytkownika definiowana w ramach zmiennych projektowychbudynek, ściana/strop/dach, panel
Projectnazwa projektubudynek, ściana/strop/dach, panel
ConstructionSiteopis projektu - inwestycjabudynek, ściana/strop/dach, panel
Infoopis projektu - info-projektbudynek, ściana/strop/dach, panel
Positionnumer obiektubudynek, ściana/strop/dach, panel
PositionsInfoopis obiektu - info-obiektbudynek, ściana/strop/dach, panel
SWAKToznaczenie kondygnacjiściana/strop/dach, panel
SWAKTNUMoznaczenie numeru kondygnacjiściana/strop/dach, panel
ENroznaczenie numeru ścianyściana/strop/dach, panel
EENroznaczenie panela ściennegościana/strop/dach, panel
EzTypoznaczenie dodatkowego typu ścianyściana/strop/dach, panel
D_AUSFoznaczenie typ stropuściana/strop/dach, panel
DNroznaczenie pola stropuściana/strop/dach, panel
DENroznaczenie panela stropowegopanel
F_AUSFoznaczenie typ dachuściana/strop/dach, panel
FNroznaczenie połaci dachuściana/strop/dach, panel
FENroznaczenie panela dachowegopanel
PANroznaczenie pakietupakiet

Zapisane nazwy plików

System automatycznego nazewnictwa plików maszynowych można zapisać w pliku ustawień path.vor. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia przygotowanie kilku różnych nazw plików dostosowanych do zawartości generowanych plików maszynowych. Będą one dostępne w polu nazwa pliku.

Pliki maszynowe - nazwy plików
Plik znajduje się katalogu WINVOR/POL. Nazwy plików należy poprzedzić komendą [FILENAME] dla postprocesora belkowego oraz komendą [FILENAME PPWAND] dla postprocesora panelowego, a następnie wpisać nazwy plików poprzedzając je liczbą i znakiem równości

Przykład:

[FILENAME]

1=#Project#

2=#PositionsInfo#

Opis:

 • pozycja nr 1 – nazwa projektu
 • pozycja nr 2 – nazwa projektu

 

 

Comments are closed.