Wymiarowanie łat i kontrłat na rysunku ściany

System automatycznego wymiarowania łat i kontrłat rozpoznaje elementy systemu łacenia zarówno elewacji zewnętrznych jak i wewnętrznych przedścianek instalacyjnych.

Rysunek-parametry

W module konstrukcja ściany wybieramy polecenie rysunek-konstrukcji ścian (1-01-6). Rysunek powinien prezentować warstwy zawierające elementy łacenia ściany.

W zakładce wymiary wybieramy jeden z rodzajów wymiarowania, w opcji “wymiarowanie łat i kontrłat”:

  • od bazy
  • szeregowo
  • szeregowo/od bazy
  • brak

Przeznaczenie

Pierwszym warunkiem wykonania łańcuchów wymiarowych przez system jest rozpoznanie elementów o konkretnym przeznaczeniu. Wymiarowaniu podlegają tylko dwa rodzaje elementów z grupy 810/łata. Są to 811/łata i 812/kontrłaty. Wszelkie belki o innym przeznaczeniu zostaną pominięte

Układ

Drugim warunkiem  jest rozpoznanie elementów o konkretnym położeniu. Wymiarowaniu podlegają tylko elementy ułożone pionowo lub poziomo w ścianie.

Wymiary

System tworzy jeden łańcuch pionowy dla rozstawu łat ułożonych w poziomie. Drugi łańcuch wymiarowy, poziomy tworzony jest dla rozstawu łat ułożonych w pionie. Początkiem oraz końcem łańcucha są granice warstwy, do której należą wymiarowane elementy. W ramach jednej warstwy ściany tworzone są maksymalnie 2 łańcuch wymiarowe (pion. i poziom.)

Comments are closed.