Zapisywanie pracy z modelem

Zapisywanie postępu swoich prac jest rzeczą oczywistą lecz bardzo ważną. W trakcie prac projektowych operacje na modelu nie modyfikują jego plików na bieżąco. Czynności odbywają się w jednostkach obliczeniowych komputera i przechowywane są w pamięci RAM. Dopiero polecenie zapisu utrwala postęp prac w plikach katalogu projektowego.
W programie mamy do dyspozycji 5 opcji zapisu:

funkcja zapisz:

Dostępna w każdym oknie programu i w każdym module projektowym. Wywołuje ją projektant w wybranym przez siebie momencie. Zapisuje bieżący stan prac w plikach katalogu projektowego

Dostęp:

  • ikona na pasku narzędzi
  • skrót klawiszowy: Ctrl + S
  • pasek menu: 1-1-3 zapisz

funkcja zapisz jako:

Dostępna w każdym oknie programu i w każdym module projektowym. Wywołuje ją projektant w wybranym przez siebie momencie. Powoduje utworzenie nowego obiektu w katalogu projektowym o numerze nadanym przez projektanta. Nowy obiekt jest automatycznie otwarty, a oryginalny zostaje zamknięty w stanie z ostatniego manualnego zapisu.

Dostęp:

  • ikona na pasku narzędzi
  • skrót klawiszowy: Ctrl + U
  • pasek menu: 1-1-4 zapisz jako

funkcja zapisz kopie jako:

funkcja opisana w osobnym artykule

przypomnienie o zapisaniu pracy

Dostępne w każdym oknie programu i w każdym module projektowym. Okno informujące o zmianach względem ostatnio poczynionego zapisu. Pojawia się w momencie zamykania edytowanej i nie zapisanej pozycji. Daje ono możliwość zapisania – tak (jak funkcja zapisz) lub zignorowania poczynionych zmian – nie (zostaną one zapomniane). Przycisk anuluj przerwie proces zamykania programu i pozycja będzie dalej aktywna

zapis automatyczny:

Wykonuje samoczynny zapis z określoną częstotliwością. Zapisywana jest jednak kopia zapasowa modelu w lokalizacji tymczasowej (specjalny folder), a nie właściwe pliki w lokalizacji katalogu projektowego. Jeżeli zamknięcie programu nastąpi poprawnie pliki są automatycznie usuwane. Jeśli program został zamknięty awaryjnie bez możliwości zapisu system pozwoli przywrócić ostatnio zapisaną kopie z folderu tymczasowego. Warunki autozapisu można regulować w ustawieniach programu. Do wersji 20 system uruchamiał autozapis po upływie ustalonego czasu – objawiało się to komunikatem i chwilowym przestojem w pracy. Dd wersji 21 program nadal uruchamia autozapis w określonych odstępach czasowych lecz ponadto czeka na odpowiedni moment bezczynności w programie by dokonać zapisu.

Dostęp:

  • D-CAM pasek menu: 1-7-2 parametry-globalne

Comments are closed.