Zapisywanie modeli do starszych wersji programu

Każdy model Dietrich’s można otworzyć dysponując najnowszą wersją programu. Jednak zapisanie modelu w danej wersji Dietrich’s uniemożliwia jego otwarcie w starszych wersjach programu. Np. w programie Dietrich’s v20 nie otworzymy modeli przygotowanych w wersji v21. Istnieje jednak możliwość wymiany danych wstecz.

objawy

Dysponując modelami zapisanymi w różnych wersjach możemy spotkać dwie sytuacje przy próbie ich otwarcia:

 • starszy model w nowszym programie:
  System wyświetli komunikat informujący, że w przypadku zapisania tego modelu nie będzie możliwe ponowne jego uruchomienie w starszej wersji programu. System uruchomi model. Zamknięcie pliku bez zapisywania zmian nie spowoduje utraty możliwości jego otwarcia w wersji oryginalnej.
 • nowszy model w starszym programie:
  System wyświetli komunikat informujący że nie ma możliwości uruchomienia tego modelu. System nie uruchomi modelu

narzędzie

Od wersji 16 program Dietrich’s został wyposażony w funkcję “Zapisz kopię jako
Narzędzie to stworzy nowy model w tej samej lokalizacji z numerem nadanym przez użytkownika w wybranej wersji. Kopia zostanie utworzona zgodnie z bieżącym stanem modelu. Utworzona kopia nie zostanie otwarta, a bieżący model będzie dalej aktywny. Wykonana czynność nie powoduje zapisania bieżącego modelu.

Dostęp:

 • ikona na pasku narzędzi
 • pasek menu: 1-1-5 zapisz kopię jako
 • skrót klawiszowy: Ctrl + K

warunki:

 • Narzędzie może zapisywać modele do wersji nie niższej niż v15
 • Funkcja dostępna jest tylko dla obiektów typu konstrukcja
 • System może ograniczyć dostęp do niektórych najniższych wersji. Dzieje się tak w przypadku gdy bieżący model zawiera rozwiązania nie występujące we wcześniejszych systemach.

Comments are closed.