Rozcinanie belek wzdłuż – przekrój specjalny

Operacje polegające na rozcinaniu belek wzdłuż mogą powodować zmianę przekroju belki wynikowej. Bezpośrednie wygenerowanie pliku maszynowego dla takiego elementu, będzie skutkowało koniecznością dostarczenie do maszyny belki o przekroju wynikowym. W pliku maszynowym jest zapisany przekrój docelowy elementu, a nie surowy (wyjściowy) belki.

Aby unikną takiej sytuacji należy dopisać do elementu informację o przekroju surowym z którego chcemy wykonać element.

Wymiary specjalne CNC/zestawienia

Informacje o przekroju surowym jest istotna w dwóch przypadkach: produkcyjnym i zamówieniowym. W pierwszym przypadku musimy dostarczyć maszynie informacji, z jakiego przekroju ma wykonać element. W drugim przypadku w zestawieniu materiałów musi pojawić się przekrój elementu nie rzeczywisty lecz taki, z którego zostanie on wykonany.

Przekrój surowy elementu definiowany jest indywidualnie dla każdego z elementów za pomocą funkcji info-element: 2 edycja – 02 info-element D-CAM lub w pozostałych modułach z menu podręcznego po naciśnięciu środkowego przycisku myszy.

Rozcinanie belek - menu podręczne info-element

Okno info-element zawiera dwie opcje kontrolujące wymiaru surowej belki:

 • szerokość spec: CNC/zestawienia – wartość kontrolująca szerokość belki surowej

 • wysokość spec: CNC/zestawienia – wartość kontrolująca wysokość belki surowej

Rozcinanie belek - definicja wysokości/szerokości materiału surowego

W zależności od wartości przekroju specjalnego oraz obecności obróbek wzdłużnych zmniejszających przekrój mogą być realizowane następujące przypadki:

  • 0 (zero) – brak definicji przekroju specjalnego

  • wartość mniejsza niż szerokość/wysokość rzeczywista – szerokość/wysokość rzeczywista zostaje zachowana w zestawieniu oraz pliku maszynowym

 • Rozcinanie belek - przypadek przekrój specjalny mniejszy niż przekrój rzeczywisty
  • wartość większa niż szerokość/wysokość rzeczywista – bez względu na obecność lub też nie obróbek wzdłużnych przekrój rzeczywisty jest zamieniony na specjalny w zestawieniu materiałów; jeżeli element zawiera obróbki wzdłużne zmniejszające przekrój, przekrój rzeczywisty jest zamieniony na specjalny; jeżeli element nie zawiera obróbek wzdłużnych zmniejszających przekrój, przekrój rzeczywisty jest zachowany

Rozcinanie belek - przypadek przekrój specjalny większy niż przekrój rzeczywisty

UWAGA!

System numeracji elementów – sortowanie uwzględnia wartość wymiarów specjalnych. Efektem tego może być różnica w numeracji NrS elementów, których przeznaczenie, wymiary rzeczywiste oraz obróbki są identyczne.

Rozcinanie belki wzdłuż – przykład

 1. Wybierz element belkowy, który chcesz rozciąć
 2. Za pomocą dowolnej funkcji odcięcia w D-CAM 3 narzędzia – 4 odcięcie – opcje od 1 do 8 lub w pozostałych modułach 6 obróbki – 3 cięcia – 1 odcięcie wykonać właściwe odcięcie. Przekrój elementu zostanie zmniejszony do wartości docelowych
 3. Za pomocą funkcji info-element podaj wymiary surowej belki – szerokość spec: CNC/zestawienia oraz wysokość spec: CNC/zestawienia.
 4. Wygeneruj plik maszynowy.

Comments are closed.