System etykietowania elementów w modelu

System etykietowania elementów w modelu został ujednolicony w obrębie modułów konstrukcyjnych oraz D-CAM i gruntownie zmodyfikowany. Zmiany pojawiły się w wersji v21. Wprowadzony został podział na trzy kategorie obiektów: konstrukcja, komponenty i panele.

System etykietowania

System etykietowania elementów w modelu kontrolowany jest z poziomu funkcji tryb prezentacji 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji. Dostępny jest w modułach konstrukcyjnych: konstrukcja ściany, stropu, dachu, wiązar oraz D-CAM. Sekcja etykiety – model posiada trzy kategorie:

 • konstrukcja – umożliwia wybór ustawienia etykietowania dla pojedynczych elementów konstrukcji. Ustawienie ma charakter zbiorczy dla wszystkich grup elementów.
 • komponenty – umożliwia wybór ustawienia etykietowania dla elementów zgrupowanych w formie komponentów
 • panele – umożliwia wybór ustawienia etykietowania dla elementów zgrupowanych w formie paneli: ściennych, stropowych i dachowych
System etykietowania elementów w modelu - tryb prezentacji konstrukcja ścian System etykietowania elementów w modelu - tryb prezentacji moduł D-CAM

Każda z kategorii składa się z czterech kolumn:

 • pole zaznaczenie – wymagane jest znaczenie aby zastosować ustawienia
 • pole nazwy ustawień – wymagany jest wybór ustawień, aby program wygenerował etykiety
 • strzałka wyboru ustawień – umożliwia wybór zapisanych ustawień
 • ikona edycji ustawień – umożliwia definicję nowych i edycję istniejących ustawień

System etykietowania paneli w modelu - kategorie

UWAGA!

System etykietowania w modelu nie jest tożsamy z systemem etykietowania na rysunkach. To są dwa całkowicie odrębne systemy. Nawet zastosowanie opcji geometria przy generowaniu rysunków nie spowoduje pojawienia się na rysunkach etykiet z modelu!

Tylko rysunek zrzut z ekranu spowoduje pojawienie się na rysunku etykiet z modelu.

Etykietowanie konstrukcji

Ze względu na podstawowy charakter, system etykietowania elementów konstrukcji, bywa najczęściej wykorzystywany. 

System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - konstrukcja ściany

System etykietowania elementów konstrukcji ma charakter zbiorczy. Jedno ustawienie obejmuje pięć typów elementów:

 • belki – system etykietowania elementów typu belka
 • kształtowniki – system etykietowania elementów typu kształtownik
 • płyty – system etykietowania elementów typu płyta
 • okucia – system etykietowania elementów typu okucia
 • przedmioty – system etykietowania elementów typu przedmioty

System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - ustawienia dla belek

Każda z typów elementów składa się z czterech kolumn:

 • pole zaznaczenie – wymagane jest znaczenie aby zastosować ustawienia
 • pole nazwy ustawień – wymagany jest wybór ustawień, aby program wygenerował etykiety
 • strzałka wyboru ustawień – umożliwia wybór zapisanych ustawień
 • ikona edycji ustawień – umożliwia definicję nowych i edycję istniejących ustawień

Dla każdego typu elementu można zapisać indywidualne ustawienia:

System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - ustawienia dla belek

 • pole nazwy ustawienia
 • styl tekstu – wybór predefiniowanego stylu tekstu dla etykiety
 • tekst opisu – okno zawierające treść etykiety elementu
 • położenie etykiet – położenie etykiety względem opisywanego elementu
  • na elem – ustawienie etykiety na elemencie
  • obok elem – ustawienie etykiety obok elementu
 • ustawienie etykiety – lokalizacja etykiety na długości elementu
  • belka – początek – lokalizacja etykiety na początku elementu
  • belka – środek – lokalizacja etykiety na środku elementu
  • belka – koniec – lokalizacja etykiety na końcu elementu
  • środek ciężkości – lokalizacja etykiety środku ciężkości elementu, a jeżeli takowy nie został wyznaczony to w środku geometrycznym
 • przesunięcie etykiety – przesunięcie położenia etykiety względem wybranego wyżej ustawienia etykiety; wartość w aktualnie przyjętym systemie jednostek
 • orientacja etykiet
  • równolegle osi X – ustawienie etykiet równolegle do osi X opisywanego elementu;
  • równolegle do widoku – ustawienie etykiet równolegle do aktualnego widoku; wszystkie etykiety są do siebie równolegle bez względu na ustawienie opisywanego elementu
System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - czcionka dynamiczna System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - opis równoległy do widoku
 • typ etykiet
  • tekst – tylko tekst, wielowierszowy
  • odnośnik – tekst z odnośnikiem, wielowierszowy
 • wielkość czcionki na ekranie
  • stała – wielkość czcionki opisu jest stała i niezależna od powiększenia modelu
  • zmienna – wielkość czcionki jest automatycznie dopasowywana do aktualnego powiększenia modelu, etykieta jest zawsze czytelna
System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - czcionka stała System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - czcionka stała
System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - czcionka dynamiczna System etykietowania elementów konstrukcji w modelu - czcionka dynamiczna
 • prezentacja środka ciężkości – opcja umożliwia prezentację symbolu i położenia środka ciężkości; konieczne jest uprzednie wyznaczenie środka ciężkości

Etykietowanie komponentów

Dla komponentów przewidziano oddzielne ustawienia:

System etykietowania komponentów w modelu - ustawienia

 • pole nazwy ustawienia
 • styl tekstu – wybór predefiniowanego stylu tekstu dla etykiety
 • tekst opisu – okno zawierające treść etykiety elementu
 • położenie etykiet – położenie etykiety względem opisywanego elementu
  • na elem – ustawienie etykiety na elemencie
  • obok elem – ustawienie etykiety obok elementu
 • orientacja etykiet
  • równolegle osi X – ustawienie etykiet równolegle do osi X opisywanego elementu;
  • równolegle do widoku – ustawienie etykiet równolegle do aktualnego widoku; wszystkie etykiety są do siebie równolegle bez względu na ustawienie opisywanego elementu
 • typ etykiet
  • tekst – tylko tekst, wielowierszowy
  • odnośnik – tekst z odnośnikiem, wielowierszowy
 • wielkość czcionki na ekranie
  • stała – wielkość czcionki opisu jest stała i niezależna od powiększenia modelu
  • zmienna – wielkość czcionki jest automatycznie dopasowywana do aktualnego powiększenia modelu, etykieta jest zawsze czytelna
 • prezentacja środka ciężkości – opcja umożliwia prezentację symbolu i położenia środka ciężkości; konieczne jest uprzednie wyznaczenie środka ciężkości

Etykietowanie paneli

Dla paneli ściennych, stropowych i dachowych przewidziano oddzielne ustawienia:

System etykietowania paneli w modelu - ustawienia

 • pole nazwy ustawienia
 • styl tekstu – wybór predefiniowanego stylu tekstu dla etykiety
 • tekst opisu – okno zawierające treść etykiety elementu
 • położenie etykiet – położenie etykiety względem opisywanego elementu
  • na elem – ustawienie etykiety na elemencie
  • obok elem – ustawienie etykiety obok elementu
 • orientacja etykiet
  • równolegle osi X – ustawienie etykiet równolegle do osi X opisywanego elementu;
  • równolegle do widoku – ustawienie etykiet równolegle do aktualnego widoku; wszystkie etykiety są do siebie równolegle bez względu na ustawienie opisywanego elementu
 • typ etykiet
  • tekst – tylko tekst, wielowierszowy
  • odnośnik – tekst z odnośnikiem, wielowierszowy
 • wielkość czcionki na ekranie
  • stała – wielkość czcionki opisu jest stała i niezależna od powiększenia modelu
  • zmienna – wielkość czcionki jest automatycznie dopasowywana do aktualnego powiększenia modelu, etykieta jest zawsze czytelna
 • prezentacja środka ciężkości – opcja umożliwia prezentację symbolu i położenia środka ciężkości; konieczne jest uprzednie wyznaczenie środka ciężkości
 • prezentacja granic paneli – opcja umożliwia prezentację granic paneli; konieczne jest uprzednie wyznaczenie środka ciężkości

System etykietowania paneli ściennych w modelu - konstrukcja ściany

Treść etykiet

Opcja „tekst opisu” umożliwia kreowanie treści etykiety przez użytkownika. Etykieta może składać się z:

 • fraz stałych – fraza może zawierać dowolne znaki: litery – A,B,…itp, cyfry – 1,2, …itp i znaki specjalne – !, @, #,…itp
 • zmienne – etykieta może składać się z wartości zmiennych systemowych. Dostępna lista zmiennych pojawia się po wyborze przycisku wstaw zmienną w miejsce kursora. Zmienne podlegają formatowaniu poprzez wybór jednostki, w której będzie wyrażona oraz ilości miejsc po przecinku. Zapis zmiennych jest sformalizowany #nazwa zmiennej#.

Etykiety – obiekty rysunkowe

System etykiet jest generowany na warstwach rysunkowych. Są one generowanie automatycznie przez system:

 • konstrukcja – warstwa elementy_etykiety, kolor 5 niebieski, skala 1:50
 • komponenty – warstwa komponenty_etykiety, kolor 5 niebieski, skala 1:50
 • panele – warstwa panele_etykiety, kolor 3 czerwony, skala 1:50

Widoczność etykiet można kontrolować z poziomu warstw rysunkowych 04 warstwy/grupy – 1 warstwy. Pokazanie lub ukrycie warstwy z etykietami determinuje ich widoczność.

Comments are closed.