Dystrybucja słupków ściany w AKS

W ogromnej większości przypadków wznoszenia ścian szkieletowych mamy do czynienia z konstrukcją usztywnioną odpowiednimi płytami drewnopochodnymi. W tym systemie rozstaw słupków wymuszony jest gabarytami płyt poszycia. Nierzadko jednak zachodzi konieczność niezależnego dystrybuowania słupków i płyt poszycia, np. płyt o krawędziach pióro-wpust. Oba te przypadki można łatwo zdefiniować w automacie do zabudowy ścian szkieletowych AKS (Asystent Konstrukcji Szkieletowych)

Dystrybucja słupków skorelowana z płytami poszycia

dystrybucja słupków pod płyty

To w zasadzie jedyny dostępny system dystrybucji słupków w AKS. Aby słupki zostały wygenerowane, oprócz definicji ich samych w zakładce 2._konstrukcja ściany -> 3._słupki należy wskazać przekrój referencyjny, w którym powstanie płyta poszycia nadająca rozstaw słupkom.definicja słupków ściany

Na jej krawędziach oraz opcjonalnie w środku powstaną słupki. Płytę definiujemy w zakładce 2._konstrukcja ściany -> 2._poszycie. Płyta ta musi być dystrybuowana w systemie “standard”.definicja płyty konstrukcyjnej

Może to być płyta z dowolnej warstwy ściany – nie musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie przekroju ściany przeznaczonego na słupki.

Dystrybucja słupów niezależna od płyt

dystrybucja słupków niezależna

Można obejść poprzedni warunek, uzależniający powstanie i pozycję słupka od pojawienia się płyty. Do dystrybucji słupków może posłużyć wirtualna warstwa odniesienia, która nie będzie wbudowana w model. Należy w tym celu, tak jak poprzednio stworzyć w sekcji 2._konstrukcja ściany -> 2._poszycie warstwę płytowania. Definicja tej “płyty” nie musi być kompletna – konieczne jest podanie tylko dwóch parametrów: długość (L) i szerokości (B). Grubość (D) musi wynosić 0.0 po to by płyta nie została wygenerowana przez AKS. “Płyta” ta musi być dystrybuowana w systemie “standard”.definicja płyty wirtualnej

W zależności od parametru “kąt ułożenia płyt poszycia:” rozstaw słupków będzie uwzględniał albo wartość długości (L) (kąt 0.0) albo wartość szerokości (B) (kąt 90.0)

Comments are closed.