Styl tekstu – odnośnik dla tesktu

Funkcja styl tekstu kontroluje parametry zarówno opisu tekstowego jak również kształt i wygląd linii odnośnika. Odnośnik jak forma opisu technicznego odgrywa ważną rolę, daje możliwość czytelnego opisu wielu obiektów umieszczonych blisko siebie. Artykuł opisuje zasady kształtowania odnośników dla opisów tekstowych. Sekcja parametry tekstu została opisana w odrębnym artykule.

Styl tekstu – odnośnik dla tekstu

Parametry odnośników są przypisane do stylu tekstu. Aby dokonać edycji parametrów odnośnika należy edytować wybrany styl tekstu. Sekcja odnośnik dla tekstu zawiera następujące opcje:

Styl tekstu - okno definicja parametrów odnośnika

 • kolor – kolor linii odnośnika
  • jak warstwa – kolor linii odnośnika powiązany z kolorem przypisanym do warstwy rysunkowej
  • niebieski, żółty, itp – stały kolor linii odnośnika bez względu na na ustawienia warstwy rysunkowej
 • typ linii – typ linii odnośnika
  • jak warstwa – typ linii odnośnika powiązany z typem linii przypisanym do warstwy rysunkowej
  • ciągła, kreskowana, itp. – stały typ linii odnośnika bez względu na na ustawienia warstwy rysunkowej
 • referencyjna wielkość czcionki – opcja umożliwia kontrolę czytelności symbolu odnośnika, a co za tym idzie również jej wielkości w modelu oraz na skalowanym rysunku
  • na wydruku – to wybór opcji dającej możliwość dynamicznego skalowania symbolu na końcu linii odnośnika w modelu za pomocą skali warstw rysunkowych. Na rysunkach wielkość symbolu stała, równa wartościom podanym w opcjach wysokość/długość. Bez względu na zastosowaną skalę rzutni rysunkowej, wielkość symbolu jest niezmienna. Jest to opcja zalecana i domyślna.
  • bezwzględna – w tym przypadku wielkość symbolu nie podlega skalowaniu za pomocą warstw rysunkowych. Skalowaniu natomiast podlega na rysunkach. To powoduje, że wielkość symbolu wymaga dostosowania do finalnej skali rzutni rysunkowej, aby nie był za mały lub za duży.
 • grubość linii – grubość linii odnośnika
  • jak warstwa – grubość linii odnośnika jest powiązana z grubością linii przypisaną do warstwy rysunkowej
  • ciągła, kreskowana, itp. – stały typ linii odnośnika bez względu na na ustawienia warstwy rysunkowej
 • koniec linii – definicja symbolu na końcu linii odnośnika. Opcja zawiera listę dostępnych symboli

Styl tekstu - odnośnik - symbole odnośnika

 • wysokość – definicja rozmiaru symbolu na końcu linii odnośnika – wysokości
 • długość – definicja rozmiaru symbolu na końcu linii odnośnika – długości
 • odnośnik – definicja typu odnośnika
  • prosty – odnośnik składa się jedynie z jednego odcinka łączącego punkt bazowy z opisem tekstowym

Styl tekstu - odnośnik - typ prosty

  • 1 pkt załomu – odnośnik może składać się z dwóch odcinków ( jeden punkt załomu) łączących punkt bazowy z opisem tekstowym. Aby tak się stało konieczne jest określenie długości pierwszego segmentu linii w kolejnej opcji. Brak informacji o długości pierwszego segmentu linii spowoduje utworzenie odnośnika prostego jak w opcji powyżej.

Styl tekstu - odnośnik - typ z 1 punktem załomu

  • 2 pkt załomu – odnośnik może składać się z trzech odcinków ( dwa punkt załomu) łączących punkt bazowy z opisem tekstowym. Aby tak się stało konieczne jest określenie długości pierwszego segmentu linii w kolejnej opcji. Ten typ odnośnika składa się z prostopadłych odcinków. Brak informacji o długości pierwszego segmentu linii spowoduje utworzenie odnośnika uproszczonego.

Styl tekstu - odnośnik - typ z 2 punktami załomu

 • długość pierwszego segmentu linii/% względem całości – opcja bardzo istotna, wpływająca na kształt linii odnośnika. Opcja posiada dwa pola, w które można wprowadzić długość pierwszego segmentu linii. Pierwsze pole określa długość w jednostkach bezwzględnych np. metrach. Drugie pole daje możliwość procentowego określenia długości pierwszego segmentu linii, na podstawie odległości opisu tekstowego od punktu bazowego.

Styl tekstu - odnośnik - długość pierwszego segmentu odnośnika

 • punkty odnośnika – lokalizacja linii odnośnika w stosunku do opisu tekstowego. Obiekt tekstowy posiada uchwyty do których „przyczepiana” jest linia odnośnika.
  • góra/dół – linia odnośnika jest łączona z dolnym lub górnym uchwytem tekstu. Opcja ma charakter dynamiczny i wybór uchwytu jest związany z lokalizacją obiektu tekstowego w stosunku do punktu bazowego. Funkcja wykorzystuje punkty na początku jak i na końcu obiektu tekstowego

Styl tekstu - odnośnik - ustawienie opisu tekstowego góra/dół

  • środek – linia odnośnika jest łączona ze środkowym uchwytem tekstu. Opcja ma charakter dynamiczny i wybór uchwytu jest związany z lokalizacją obiektu tekstowego w stosunku do punktu bazowego. Funkcja wykorzystuje punkty na początku jak i na końcu obiektu tekstowego

Styl tekstu - odnośnik - środkowe ustawienie opisu tekstowego

  • wszystko – linia odnośnika jest łączona z dolnym, górnym uchwytem tekstu. Opcja ma charakter dynamiczny i wybór uchwytu jest związany z lokalizacją obiektu tekstowego w stosunku do punktu bazowego. Funkcja wykorzystuje punkty na początku jak i na końcu obiektu tekstowego

Comments are closed.