Odnośniki tekstowy 2D

Opisy w formie odnośników składają się z opisu tekstowego oraz linii odniesienia. Linia odniesienia może być prosta, z jednym załomem lub dwoma. Odnośnik posiada punkt bazowy – to początek linii odniesienia oraz punktu położenia opisu tekstowego. Dozwolona jest modyfikacja położenia obu z nich.

Opis tekstowy w formie odnośnika - typy odnośnika

Odnośnik jednowierszowe

Opisy w formie odnośników jednowierszowych można wstawiać we wszystkich modułach: architektonicznych, konstrukcyjnych, D-CAM za pomocą komendy 06 tekst – 8 odnośnik – 2 odnośnik-jednowierszowy. W module rysunkowym D-CAD pomocą komendy 6 tekst – 8 odnośnik – 2 odnośnik-jednowierszowy

Opis tekstowy w formie odnośnika jednowierszowego

 • styl tekstu – nazwa stylu tekstu dla opisu tekstowego oraz kształtu odnośnika
 • kąt obrotu – opcja umożliwia bezpośrednie określenie orientacji opisu tekstowego, za pomocą wartości kąta. Jest on odmierzany od osi X bieżącego układu współrzędnych. Dozwolone jest stosowanie wartości dodatnich jak i ujemnych.

Opis tekstowy w formie odnośnika - rotacja opisu tekstowego

 • przyciąganie do obiektów – opcja używana dla linii tekstu w przypadku odnośnika nie ma znaczenia
 • treść – zawartość opisu tekstowego odnośnika. Dozwolone jest używanie cyfr, liter oraz znaków specjalnych.
 • wstaw – wstawienie odnośnika do modelu/rysunku
 • dopasuj – opcja umożliwia graficzne określenie orientacji opisu tekstowego. Za pomocą dwóch punktów, definiowana jest linia. Kąt między wyznaczoną linią (zgodnie z jej zwrotem), a osią X określa kąt obrotu opisu tekstowego. Wyznaczona wartość pojawia się w oknie kąt obrotu i można ją edytować.
 • anuluj – anulowanie funkcji

Odnośnik wielowierszowe

Opisy w formie odnośników wielowierszowych można wstawiać we wszystkich modułach: architektonicznych, konstrukcyjnych, D-CAM za pomocą komendy 06 tekst – 8 odnośnik – 1 odnośnik-wielowierszowy. W module rysunkowym D-CAD pomocą komendy 6 tekst – 8 odnośnik – 1 odnośnik-wielowierszowy.

Różnica między dwoma typami odnośników polega na możliwości stosowanie zmiennych oraz tworzenia opisów wielowierszowych.

Opis tekstowy w formie odnośnika wielowierszowego

 • styl tekstu – nazwa stylu tekstu dla opisu tekstowego oraz kształtu odnośnika
 • treść – treść opis wielowierszowego. Opis może zawierać:
  • frazy stałe – fraza może zawierać dowolne znaki: litery – A,B,…itp, cyfry – 1,2, …itp i znaki specjalne – !, @, #,…itp
  • zmienne – etykieta może składać się z wartości zmiennych systemowych i projektowych. Dostępna lista zmiennych pojawia się po wyborze przycisku wstaw zmienną w miejsce kursora. Zmienne podlegają formatowaniu poprzez wybór jednostki, w której będzie wyrażona oraz ilości miejsc po przecinku. Zapis zmiennych jest sformalizowany #nazwa zmiennej#.
 • szerokość kolumny – opcja umożliwia kontrolę długości linii tekstu. Podawana wartość wyraża maksymalną długość linii tekstu w aktualnych jednostkach długość np. metrach. Po przekroczeniu tej wielkości, test jest łamany i przenoszony do kolejnej linii

Opis tekstowy w formie odnośnika - długość opisu tekstowego

 • kąt obrotu – opcja umożliwia bezpośrednie określenie orientacji opisu tekstowego, za pomocą wartości kąta. Jest od odmierzany od osi X globalnego układu współrzędnych. Dozwolone jest stosowanie wartości dodatnich jak i ujemnych.
 • dopasowanie – opcja określa sposób dopasowania opisu tekstowego: do lewej, prawej lub do środka
 • punkt pozycjonowania bloku tekstu – opcja umożliwia wybór jednego z dziewięciu dostępnych punktów – uchwytów za pomocą którego opis tekstowy będzie pozycjonowany w trakcie wstawiania lub przesuwania. Wyboru dokonuje się z pomocą pola zaznaczenia. Można wybrać tylko jeden punkt.

Opis tekstowy w formie odnośnika - punkty pozycjonowania bloku tekstu

 • wybór uchwytu tekstu – zmiana położenia – opcja pomocna w przypadku zmiany położenia opisu tekstowego. Brak zaznaczenia pola wyboru oznacza, że przy przesuwaniu opisu będzie on pozycjonowany wg wcześniej wybranego punkt pozycjonowania bloku tekstu. Zaznaczenie pola będzie skutkowało pojawieniem się wszystkich punkt pozycjonowania bloku tekstu w formie zielonych kwadracików. Użytkownik będzie musiał wskazać jeden z nich jako punkt bazowy, a następnie wskazać punkt docelowy.
 • wstaw – wstawienie odnośnika do modelu/rysunku
 • dopasuj – opcja umożliwia graficzne określenie orientacji opisu tekstowego. Za pomocą dwóch punktów, definiowana jest linia. Kąt między wyznaczoną linią (zgodnie z jej zwrotem), a osią X określa kąt obrotu opisu tekstowego. Wyznaczona wartość pojawia się w oknie kąt obrotu i można ją edytować.
 • anuluj – anulowanie funkcji

Comments are closed.