Etykiety 3D

System opisu elementów w formie obiektów tekstowych zasadniczo jest lokowany na określonych płaszczyznach, powiązanych z opisywanym elementem. Takie rozwiązanie jest efektywne i zadowalające dla widoków pojedynczych ścian, stropów, itp. Nie sprawdza się w przypadku widoków aksonometrycznych. Aby zapewnić czytelność etykiety tekstowej jej orientacja powinna być dopasowana do aktualnego widoku. To wymaga adaptacyjnej właściwości. Etykiety 3D taką cechę posiadają. Etykiet 3D zawsze wyświetlane są w relacji do ekranu monitora czyli niezależnie od widoku 3D. Rotacja, przesuwanie, powiększanie/zmniejszanie modelu nie wpływa na czytelność etykiet. Bez względu na ustawienie modelu etykiety są czytelne.

Etykieta 3D - dynamiczny opis obiektów w przestrzeni

Etykiety 3D – typy

Funkcja Etykiety 3D jest dostępna z poziomu D-CAM. Za pomocą komendy 4 geometria – 02 etykiety 3D. Użytkownik ma do dyspozycji trzy opcje, analogicznie jak w przypadku zwykłych opisów w formie odnośnika:

 • 1 odnośnik – wielowierszowy – opis w formie odnośnika umożliwiający wstawienia opisów wielowierszowych. Opis może zawierać:
  • frazy stałe – fraza może zawierać dowolne znaki: litery – A,B,…itp, cyfry – 1,2, …itp i znaki specjalne – !, @, #,…itp
  • zmienne – etykieta może składać się z wartości zmiennych systemowych i projektowych. Dostępna lista zmiennych pojawia się po wyborze przycisku wstaw zmienną w miejsce kursora. Zmienne podlegają formatowaniu poprzez wybór jednostki, w której będzie wyrażona oraz ilości miejsc po przecinku. Zapis zmiennych jest sformalizowany #nazwa zmiennej#.
 • 2 odnośnik – jednowierszowy – opis w formie odnośnika jednowierszowego. Dozwolone jest stosowanie jedynie stałych fraz.
 • 3 oznaczenie spoiny – specjalny typ etykiety 3D dedykowanej do opisu spoin spawalniczych

Etykiety 3D = odnośnik tekstowy

Pod względem dostępnych opcji, etykieta 3D to po prostu odnośnik tekstowy umieszczony w przestrzeni. Posiada analogiczne opcje związane z kreowaniem treści i stylu tekstowego. Tym co je odróżnia od siebie to dynamiczny charakter etykiety 3D i jej osadzenie w środowisku 3D.

Etykiety 3D – edycja

Etykiety 3D podobnie jak zwykłe odnośniki podlegają edycji. Użytkownik może dokonać:

 • edycji treści – 4 geometria – 02 etykiety 3D – 4 edycja-treść
 • edycji stylu tekstu – 4 geometria – 02 etykiety 3D – 5 edycja-styl
 • zmiany położenia tekstu – 4 geometria – 02 etykiety 3D – 6 przesuń
 • zmiany położenie odnośnika – 4 geometria – 02 etykiety 3D – 7 przesuń – punkt bazowy
 • usunąć odnośnik 3D – 4 geometria – 02 etykiety 3D – 8 usuń

Etykiety 3D – kontrola widoczności

Etykiety 3D to obiekty, które powstają i są przypisane do modułu D-CAM. W środowisku projektowym są widoczne jedynie w D-CAM!

Etykiety 3D są obiektami rysunkowymi. Osadzają się na aktualnej warstwie rysunkowej. Widoczność etykiet można kontrolować z poziomu warstw rysunkowych 04 warstwy/grupy – 1 warstwy. Pokazanie lub ukrycie warstwy z etykietami determinuje ich widoczność.

Dodatkowym kryterium jest przynależność etykiet 3D do modułu D-CAM. Etykiety są widoczne w przypadku włączenie w trybie prezentacji 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji opcji linie wymiarowe, opisy.

Etykiety 3D – rysunki

Etykiety 3D mogą być widoczne na dokumentacji rysunkowej. Dwa typy rysunków dają możliwość przeniesienia etykiet 3D na dokumentacją rysunkową: 1 plik – 01 rysunki – 01 rysunek – zrzut ekranowy oraz 1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek – widok D-CAM. W obu przypadkach etykieta 3D zamieniana jest na zwykły odnośnik, który można edytować za pomocą funkcji 6 tekst – 8 odnośnik – 4 do 8

Comments are closed.