Projekt architektoniczny – rzut kondygnacji

Interfejs modułu ściany

Zarządzanie prezentacją elementów modelu

Definicja i edycja kondygnacji

 • nowa kondygnacja

 • kopiowanie kondygnacji

 • edycja wysokości kondygnacji

 • usuwanie kondygnacji

Definicja i edycja ściany jako przegrody

 • Definicja typu ściany zewnętrznej – układ warstw przegrody

  • Materiały, grubości warstw

  • Pola wyboru (checkbox) – informacje o przedmiarze

  • Zapis ustawień

 • Obliczenia cieplno – wilgotnościowe ściany zewnętrznej

  • Współczynnik przenikania ciepła

  • Kondensacja pary wodnej w przegrodzie

 • Definicja typu ściany wewnętrznej – układ warstw przegrody

Rysowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych

 • Orientancja ścian

 • Budynek Ściany zewnętrzne – Ćwiczenia 

 • BUDYNEK ŚCIANY wEWNęTRZNE – Ćwiczenia

Edycja ścian

 • przesuwanie

 • skracanie/wydłużanie

  • Ściania jako słup dla stropu

 • edycja typu ścian

 • Usuwanie

 • podział ściany na długości

Edycja połączeń ścian

 • trójnik

 • narożnik

 • rozbicie połączenia ścian

Kontrola wysokości ścian

Import rzutu kondygnacji w formacie DWG/DXF z zewnętrznych systemów CAD

Definicja stolarki otworowej – okna/drzwi

 • okna – ĆWICZENIA

 • drzwi – ĆWICZENIA

Edycja stolarki otworowej – okna/drzwi

 • przesuwanie

 • usuwanie

 • edycja wymiarów

Import modelu kondygnacji w formacie IFC z zewnętrznych systemów CAD

Wykonanie rysunku rzut kondygnacji

Wykonanie przedmiaru dla kondygnacji

Comments are closed.