Pliki maszynowe od BV do BTL

Tworzenie plików maszynowych

Pliki maszynowe generowane są na podstawie trójwymiarowego modelu konstrukcji. Postprocesor, dobrany do maszyny generuje plik maszynowy bazując na informacji graficznej i bazodanowej modelu 3D. Konfiguracja postprocesora umożliwia kontrolę procesu produkcyjnego w ograniczonym zakresie. Użytkownik może dokonać wyboru obróbek alternatywnych, wprowadzić brakujące obróbki jak: cięcie początkowe/końcowe czy wiercenie pod krokwiaki.

Pliki maszynowe

Pliki maszynowe zawierają wszelkie niezbędne informacje o obrabianych elementach. W plikach maszynowych zawarta jest definicja oraz parametry obróbek realizowanych na maszynie. Format pliku i jego zawartość powiązana jest bezpośrednio z typem maszyny – centrum ciesielskim.

Formaty plików maszynowych

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zostało opracowanych kilka różnych formatów plików maszynowych.
Rozwijanie są one samodzielnie prze producentów maszyn lub też prze firmy zewnętrzne

Format BV – to jeden z najstarszych, lecz wciąż w użyciu standard plików maszynowych. Został on opracowany przez firmę Hundegger dla własnych maszyn serii P8 oraz P10. Plik maszynowy zapisany jest formie pliku tekstowego o rozszerzeniu *.BV i posiada strukturę macierzową.

program EKP dla plików BVFormat BVN – jest rozwinięciem starszego formatu. Został o opracowany dla maszyn Hundegger serii K1 i K2. Plik maszynowy zapisany jest formie pliku tekstowego o rozszerzeniu *.BVN i posiada strukturę macierzową.

program EKP dla plików BVNFormat BVX – najnowszy format plików maszynowych opracowany przez firmę Hundegger. Pierwotnie stosowany był jedynie maszyn serii SpeedCut SC1, SC2, SC3. Obecnie staje się on wiodącym formatem dla wszystkich maszyn ten firmy, ze względu ma ujednolicenie oprogramowania na maszynach. Powoli wdrażane jest uniwersalne środowisko sterowania wszystkimi maszynami Hundegger, czyli CAMBIUM. Plik maszynowy zapisany jest formie pliku tekstowego o rozszerzeniu *.BVX i posiada strukturę macierzową.

program CAMBIUM dla plików BVXFormat BTL 10.x – standard plików maszynowych opracowany przez firmy design2machine.com. Od wersji oznaczonej symbolem 10 jest zunifikowany. Kod maszynowy BTL jest dobrze opisany i stale rozwijany. Regularnie pojawiają się uaktualnienia oraz poprawki. Został równie opracowany program, który umożliwia import i wizualizację plików BTLBTL-Viewer.

BTL-Viewer

Ze względu na łatwo dostępny opis standard ten jest powszechnie stosowany przez wielu producentów maszyn. Plik maszynowy spisany jest formie pliku tekstowego o przejrzystej strukturze.

Comments are closed.