Prefabrykacja stropu drewnianego – konstrukcja paneli – rozdziel przekroje

Prefabrykacja płytowa stropu to innymi słowy jego podział na mniejsze jednostki o wielości pozwalającej na racjonalną produkcję, sprawną manipulację i ekonomiczny transport.
Wydzielenia poszczególnych obszarów paneli dokonujemy poprzez narzędzia z grupy 7 system w module konstrukcja stropu. Każdy z tych obszarów możemy automatycznie wypełnić konstrukcją według wcześniej przygotowanego przepisu. W tym celu należy wybrać narzędzie 7 system 1 edytor panele składające się z trzech sekcji: Rozdziel przekroje; Pojedyncza belka; Belki pośrednie;

Rozdziel przekroje

Zakładka ta determinuje technologię montażu paneli stropowych. To bardzo istotna część ich definicji. Poprzez znaczenie odpowiedniej warstwy w kolumnie „P” określamy czy ma ona zostać podzielona zgodnie z wydzielonymi panelami czy nie. Puste pole w tej kolumnie oznacza, że dana warstwa nie będzie podlegać prefabrykacji, a jej ułożenie musi nastąpić na placu budowy:

podział warstw paneli stropowych definicja podziału warstw paneli stropowych

Systemy montażu paneli mogą zakładać rożne opcje połączeń między sobą w zależności od sposobu zabudowy stropu. Rozdzielone warstwy mogą wymagać odpowiednich luzów i tolerancji lub zachodzić na sąsiednie panele. System daje możliwość zaprojektowania dowolnego połączenia:

Przykład 1.
Panel poszyty płytą OSB niezależny

Połączenie paneli stropowych  definicja połączenia paneli stropowych

Przykład 2.
Panel poszyty płytą OSB z nakładką

Połączenie paneli stropowych definicja połączenia paneli stropowych

WSKAZÓWKA

W kolumnie S można oznaczyć jedną z warstw, która będzie służyła do obliczania długości styku paneli stropowych. Informacje tą można uzyskać w bazie danych po wcześniejszym wykonaniu przedmiaru robót.

 

Comments are closed.