Prefabrykacja stropu drewnianego – konstrukcja paneli – belki pośrednie

 

Wydzielenia poszczególnych obszarów paneli dokonujemy poprzez narzędzia z grupy 7 system w module konstrukcja stropu. Każdy z tych obszarów możemy automatycznie wypełnić konstrukcją według wcześniej przygotowanego przepisu. W tym celu należy wybrać narzędzie 7 system 1 edytor panele składające się z trzech sekcji: Rozdziel przekroje; Pojedyncza belka; Belki pośrednie.

Belki pośrednie

Ostatnia zakładka pozwala określić sposób dystrybucji belek pośrednich. Użytkownik może zdefiniować kilka różnych metod dystrybucji belek w obrębie tej samej lub różnych warstw stropu.

systemy dystrybucji belek stropowychPo wczytaniu parametrów belki pośredniej należy określić, czy wymiary mają dotyczyć rozstawu belek w świetle czy w osi. Trzy kolejne funkcje określają odległość pierwszych belek dystrybucyjnych. Punktem odniesienia są krawędzie panela dla lewej i prawej strony oraz osobno dla skrajnych paneli – zewnętrzna krawędź stropu. Funkcja ta pozwala prawidłowo dobrać rozstaw belek pośrednich ściśle określając początek i koniec pola dystrybucyjnego. Dodatkowo projektant może określić czy skrajna belka w zadanej odległości ma się fizycznie pojawić czy nie. Służy do tego pole do zaznaczenia przy każdej z wartości.

elementy-skrajne-dystrybucjiPozwala to uniknąć dublowania belek zdefiniowanych w zakładce „pojedyncza belka”. Ostatnie trzy funkcję służą do określenia rozstawu belek. Możemy wprowadzić stałą wartość między elementami określając co system ma zrobić z pozostałą wartością. Możemy też podać przybliżony rozstaw, do którego system będzie starał się dążyć indywidualnie dla każdej szerokości paneli.

dystrybucja belek stropowych w prefabrykowanym stropie drewnianym

Comments are closed.