Funkcje belek w prefabrykowanym stropie drewnianym

Automatyczne wypełnienie paneli konstrukcją nośną stropu następuje według charakterystycznych linii tworzonych przez te panele. Od ich prawidłowego rozpoznania i wypełnienia odpowiednia belką zależy właściwe rozwiązanie stropu.

Wydzielenia poszczególnych obszarów paneli dokonujemy poprzez narzędzia z grupy 7 system w module konstrukcja stropu. Każdy z tych obszarów możemy automatycznie wypełnić konstrukcją według wcześniej przygotowanego przepisu. W tym celu należy wybrać narzędzie 7 system 1 edytor panele składające się z trzech sekcji: Rozdziel przekroje; Pojedyncza belka; Belki pośrednie.

Pojedyncza belka

Zakładka ta pozwala przypisać odpowiednią belkę do charakterystycznych linii stropu:

  • lewy element złącznylinie-stropu
  • prawy element złączny
  • zewnętrzny kontur – Y
  • ukośny kontur
  • zakończenie Ymax
  • zakończenie Ymin
  • krawędź otworu – X
  • krawędź otworu – Y
  • ukośna krawędź otworu

Osobną pozycja na liście pojedynczych belek jest wartość „(rozmieszczenie elem)„. Pozwala ona wprowadzić w odpowiednim momencie belki dystrybucyjne definiowane w zakładce belki pośrednie.

Kolejność ułożenia elementów na liście odpowiada ich kolejności pojawiania się w panelu stropowym. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia konstrukcji stropu i połączeń między elementami. Dlatego po przypisaniu belek do określonych funkcji w panelu możemy dokonać zmiany ich pozycji na liście belek. W tym celu stajemy kursorem na wybranym wierszu i używając przycisków strzałek przesuwamy w górę lub w dół wskazany rodzaj belki. kolejność belek w stropie drewnianymDzięki temu możemy otrzymać różne rozwiązania konstrukcyjne prefabrykatów:

Przykład nr 1
Czoła paneli z zamkniętymi belkami stropowymi

Panel stropowy z pełną deską czołowąPrzykład nr 2
Czoła paneli z widocznymi belkami stropowymi

Panel stropowy z nie pełną deską czołowąUWAGA do przykładu nr 2
Aby element typu „zakończenie Ymax/min” wypełnił każdą przestrzeń między belkową należy upewnić się, że jego definicja pozwalam mu na automatyczne tworzenie łańcucha elementów:

definicja elementu konstrukcyjnego stropu

Comments are closed.