Znacznik położenia i opisu krokwi

System znaczników posiada bardzo szerokie możliwości. Jedną z nich jest wykonanie znacznika położenia elementu wraz z jego opisem. Opcja znajduje zastosowanie przy prefabrykacji murłat, płatwi pośrednich oraz belek kalenicowych na centrach ciesielskich. Montaż tak przygotowanej więźby dachowej jest bardzo szybki i efektywny.znakowanie więźby dachowe

Sortowanie

System znaczników z opisem dostępny jest z poziomu D-CAM. Należy uruchomić system sortowania elementów opcją nowa 1-8-1. W tym momencie należy pamiętać o konsekwencjach wynikających z uruchomienia mechanizmu sortowania oraz zmianie numeracji wszystkich elementów konstrukcji.

Asystent znakowania

Wykonanie znacznika z opisem wymaga uruchomienia asystenta znakowania. Okno asystenta znakowania pojawia się każdorazowo przy nowym sortowaniu elementów. W tym miejscu należy opisać dwie metody.

Jeżeli system znaczników został wcześniej wykonany w innym module np konstrukcja dachu. Nie ma potrzeby generowania znaczników po raz wtóry w D-CAM. Przyciskiem anuluj pomijamy generowanie nowych znaczników, a jedynie je zaktualizujemy przez dodanie opisu NrS elementów w kolejnym kroku.

Jeżeli konstrukcja nie posiada lub chcemy wykonać znakowanie ponownie konieczne jest uruchomienie procesu znakowania konstrukcji.

Należy przyjąć parametry generowanych znaczników, które spełniają nasze wymagania. Szczegółowy opis konfiguracji oraz zasada działania została opisana w osobnym artykule. Procedura wykonania znaczników zostanie wykonana jedynie po wyborze przycisku wykonaj.

Sortowanie

W dolnej części okna parametrów sortowania elementów z poziomu D-CAM znajduje się opcja znacznik z numerem. Posiada ona trzy opcje:

  • brak – generowany znacznik pozbawiony jest informacji o elemencie generującym znacznik,
  • aktywne płatwie – znaczniki  zostaną wygenerowane dla wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z zasadą działania asystenta znakowania;  znaczniki specjalne z informacją o numerze elementu powstaną tylko na aktywnych belkach typu płatew (aktywacja przed uruchomieniem funkcji sortowania) lub wybranych w kolejnym kroku działania funkcji.
  • wszystkie płatwie – znaczniki  zostaną wygenerowane dla wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z zasadą działania asystenta znakowania, znaczniki specjalne z informacją o numerze elementu powstaną na wszystkich belkach typu płatew w obrębie modelu.

D-CAM sortowanie - znacznik z opisem

Obróbka

Informacja o przypisaniu informacji do znacznika nie podlega prezentacji graficznej. Dlatego aby upewnić się czy znacznik posiada dodatkowe informacje należy dokonać edycji obróbek z listy (środkowy przycisk myszy – obróbki-element)

lista obróbek elementu drewnianego znacznik z opisem elementu

UWAGA!

Zakres działania funkcji jest ograniczona tylko do elementów należących do grupy płatwi (3xx).

 

 

 

Comments are closed.