Lukarna dachowa – otwór w połaci

Otwór w połaci dachu głównego

Wstawienie lukarny na połać dachu spowoduje wygenerowanie wycięcia w połaci dachu. Wielkość wycięcia określona jest automatycznie przez program. Użytkownik posiada narzędzia, aby dokonać modyfikacji wycięcia w połaci.edycja otworu w połaci głównej

Za pomocą komendy 3 lukarna → 4 otwór w module KONSTRUKCJA LUKARN lub za pomocą ikony zostanie wywołane okno parametry otworu lukarny w dachu głównym:Okno definicji parametrów otworu w połaci dachu

sekcja 1

Pierwsza sekcja umożliwia kontrolę gabarytów krawędzi otworu od strony ścian lukarny

  • odległość od lewej linii konturu, odległość od prawej linii konturu, odległość od frontowej linii konturu – umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wielkości otworu w połaci głównej
    • wartość dodatnia – zmniejszenie otworu
    • wartość ujemna – zwiększenie otworu

sekcja 2

Kolejna sekcja umożliwia kontrolę tylnej krawędzi otworu lukarny, od strony linii kosza. Jeśli podana przez użytkownika wartość znajduje się poniżej frontowej krawędzi otworu lub powyżej linii kalenicy lukarny, otwór ma kształt prostokąta z daszkiem rys 10. Każda wartość ze wspomnianego przedziału spowoduje utworzenie poziomej tylnej krawędzi otworu na podanej przez użytkownika rzędnej (względem poziomu Z 0.0 lub dolnej krawędzi kondygnacji)kontrola tylnej krawędzi otworu lukarny

  • kondygnacja – wybór kondygnacji względem której będzie wyznaczana wysokość
  • krawędź otworu lukarny względem kondygnacji – wysokość tylnej krawędzi otworu lukarny, od strony linii kosza, wysokość jest mierzona od dolnej krawędzi wybranej przez użytkownika kondygnacji
  • poziom górnej krawędzi otworu lukarny od 0,0 – wysokość tylnej krawędzi otworu lukarny od +0,00.

sekcja 3

Ostatnia sekcja możliwa przedłużenia wycięcia w połaci do okapu dachu – rozcięcie okapu głównego

rozcięcie okapu głównego

Standardowy otwór w połaci / Przedłużony otwór w połaci do okapu

  • odsunięcie wycięcia – lewa strona, odsunięcie wycięcia – prawa strona – funkcja umożliwia kontrolę szerokości wycięcia połaci na okapie. Aby takie wycięcie wykonać należy znaczyć pole wyboru powyżej tej opcji.

sekcja 4

  • Lukarna wymiany: – to dodatkowa opcja pozwala na wprowadzenie w połaci głównej wymianów krokwi dachu głównego wokół otworu lukarny według indywidualnych ustawień.

UWAGA: pole wyboru rozcięcia okapu połaci głównej nie może być zaznaczone jeśli wymiany mają powstać

Comments are closed.