Lukarna dwuspadowa – definicja

Lukarna dwuspadowa

Lukarna dwuspadowa (szczytowa) to najbardziej popularny typ lukarny. Jej atrakcyjność wynika z umiejętnego połączenia kilku zalet: atrakcyjnego wyglądu – urozmaicającego bryłę dachu, funkcjonalności – duża powierzchnia doświetlenia poddasza, prostoty konstrukcji – konstrukcja identyczna jak dachu dwuspadowego, oraz elastyczności w zakresie doboru materiałów pokrycia.Okno definicji parametrów lukarny dwuspadowej

sekcja geometria lukarny

 • poziom odniesienia – poziom bazowy do ustalenia rzędnej pasa dolnego okapów lukarny np. rzędna stropu poddasza
 • profil połaciprofil dla połaci lukarny
 • typ – wybór typu dachu, niebieska strzałka umożliwia wybór, ikona z prawej strony pola umożliwia edycję lub utworzenie nowego typu dachu
 • nachylenie dachu (N) – nachylenie połaci lukarny
 • okap dachu (D) – wielkość okapu lukarny mierzona w planie
 • wysokość okapu (T) – poziom okapu lukarny mierzony od poziomu odniesienia
 • okap lukarny (G) – wielkość okapu lukarny na ścianie szczytowej
 • szerokość lukarny (B) – szerokość lukarny bez okapów

sekcja pozycja lukarny

 • grubość zabudowy poszycia dachowego (A) – grubość wszystkich warstw dachu, licząc od górnej krawędzi krokwi do górnej krawędzi pokrycia dachu
 • odległość parapetu od frontu lukarny (V) – odległość parapetu od krawędzi lukarny
 • odległość ostatniej łaty od frontu lukarny (L) – dopasowanie położenia lukarny względem rozstawu łat, opcja umożliwia przesunięcie frontu lukarny pod kątem dopasowania do układu łat.Okno dopasowania położenia lukarny do układu łat
  • przesuń front lukarny do łat – opcja określa kierunek przesunięcia lukarny względem rozmieszczonych łat
   • do przodu – przesunięcie nastąpi w kierunku do przodu (do okapu) do najbliższej łaty
   • do tyłu – przesunięcie nastąpi w kierunku do tyłu (do kalenicy) do najbliższej łaty
   • bliższa łata – przesunięcie nastąpi do najbliższej łaty albo do przodu albo do tyłu
  • odległość ostatniej łaty od frontu lukarny (L) – jak w opisie funkcji
 • rzędna górnej krawędzi parapetu (O) – poziom parapetu lukarny
 • wysokość parapetu nad połacią dachową (U) – odległość między górną krawędzią pokrycia dachu, a górną krawędzią parapetu
 • odległość frontu lukarny od linii odniesienia (F) – odległość lukarny od wybranej wcześniej linii odniesienia, to prosty i bezpośredni sposób określenia położenia lukarny
 • wstaw lukarnę na stałej rzędnej – pole wyboru – zaznaczenie pola narzuca wstawienie lukarny na rzędnej, określonej przez użytkownika; w sposób dowolny można jedynie określić położenie lukarny po długości okapu. Brak zaznaczenia spowoduje wprowadzenie wysokości okapu T lukarny w sposób graficzny – wynikowy przez system

Położenie lukarny w kierunku okap-kalenica można określić na dwa sposoby:

 • pierwszy bezpośredni – podając odległość w planie frontu lukarny od linii odniesienia (F)
 • drugi pośredni – za pomocą parapetu; program znając nachylenie dachu głównego oraz poziom (O) i lokalizację parapetu (A, V, U) wyznaczy odległość w planie (F)

Zmiana parametrów położenia lukarny nie wpływa na jej „wysokość” (poziomy okapów), lecz na jej długość. Wprowadzone parametry lukarny muszą być właściwie dobrane, w przeciwnym wypadku na ekranie pojawi się komunikat o błędzie:

Komunikat o błędnych parametrach lukarny

Wstawienie lukarny nie będzie możliwe do czasu modyfikacji parametrów.

Comments are closed.