Wyszukiwarka projektów

Dane gromadzone przez lata prac projektowych mogą przybrać ogromne rozmiary, bogatych zasobów grafik, dokumentów czy modeli 3D. Czasami zachodzi konieczność skorzystania z tych zasobów – odszukania danych czy powtórnego wykonania podobnego modelu. Wyszukanie ich za pomocą, czasami strzępków informacji z pamięci może okazać się trudne. W zadaniu tym pomoże nam wyszukiwarka projektów wbudowana w menu programu Dietrich’s.

Kryteria wyszukiwania

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie zbioru, w którym odbywać się będzie proces szukania. Dokonujemy tego poprzez podświetlenie (lewy przycisk myszy – LPM) dowolnego katalogu w drzewku projektów menu zarządzanie projektami.organizacja katalogu projektowego

W nim oraz we wszystkich jego podkatalogach system dokona analizy informacji o katalogach projektowych według zadanych kryteriów. Kryteria ustalane są poprzez wywołanie funkcji 1 projekt – 7 szukaj.wyszukiwarka projektów Dietrich's

Projekt można odnaleźć poprzez wprowadzenie ciągu dowolnej ilości znaków z dowolnego fragmentu nazwy w 4 obszarach informacji o projekcie:

  • numer projektu: – znaki w głównej nazwie projektu
  • inwestycja: – znaki w polu inwestycja
  • inwestor: – znaki tylko w polu nazwa inwestora
  • info-projekt: – znaki w polu info-projekt

Wszystkie 4 kryteria są analizowane ze znakiem “i” w procesie wyszukiwania.
Dodatkowa opcja “szukaj w głównym katalogu projektowym” może wymusić stały obszar poszukiwań. Jeśli jest zaznaczona, system będzie szukał projektów w zbiorze głównego katalogu projektowego – domyślnie c:\DIETRICHSXX\PROJEKTY\… Jeśli jest nie jest zaznaczona, obszarem poszukiwań będzie wcześniej zaznaczony katalog.

Analiza zawartości

Przycisk szukaj rozpocznie proces wyszukiwania. Pozytywny wynik wyszukiwania spowoduje rozwinięcie i podświetlenie katalogu projektowego spełniającego kryteria. Odbędzie się to w tle za oknem narzędzia szukaj projekt. Jednocześnie system pozwoli na kontynuację analizy zawartości katalogu przyciskiem szukaj dalej w tym samym oknie. Jeśli nie występują w nim już projekty spełniające kryteria wyszukiwania system poinformuje o tym specjalnym komunikatem:zakończenie wyszukiwania projektów

UWAGA:

Nie jest możliwa zmiana kryteriów wyszukiwania w trakcie analizy (po kliknięciu szukaj/szukaj dalej). Dopiero po wyświetleniu komunikatu o braku projektów (zakończenie analizy) nowe kryteria wyszukiwania mogą zostać uwzględnione.

Przycisk anuluj kończy lub przerywa pracę wyszukiwarki w dowolnym momencie wyszukiwania.

WSKAZÓWKA:

Przyjęcie spójnego i przewidywanego systemu nazewnictwa i katalogowania projektów w znacznym stopniu ułatwia administrowanie danymi gromadzonymi przez miesiące czy lata pracy. Nadawanie unikalnych nazw projektów, przynajmniej w ramach większych zbiorów organizacyjnych (rok/klient/region) jest gwarancją szybkiego dotarcia do potrzebnych danych.

Comments are closed.