Edycja przekroju elementów

Edycja parametrów materiałowych oraz przekroju elementów to elementarne funkcje związane z projektowaniem konstrukcji. System Dietrich’s 3D CAD/CAM umożliwia swobodną edycję cech materiałowych oraz wymiarów przekroju. W przypadku elementów o zdefiniowanym przekroju poprzecznym np. dwuteownik, edycja oznacza zmianę wymiarów oraz kształtu przekroju poprzecznego elementu.

zmiana przekroju belki

Zmiana wymiarów – moduł konstrukcja dachu

Moduł konstrukcja dachu umożliwia pełną edycję parametrów elementów konstrukcji dachu. Za pomocą funkcji 5 konstrukcja – 2 edycja lub menu podręcznego /najeżdżamy na element, powodujemy jego podświetlenie i prawym przyciskiem myszy wywołujemy menu podręczne/ wywoływane jest okno edycji parametrów elementów. Możliwa równoczesna edycja wielu elementów tego samego typu np. płatwie. Wybór pierwszego elementu do edycji determinuje wybór kolejnych elementów o jednakowych parametrach.

Zmiana wymiarów – pozostałe moduły

W przypadku pozostałych modułów konstrukcyjnych edycja przekroju elementów realizowana jest za pomocą innej funkcji edycja-przekrój. Do jej wywołania używamy komendy:

 • 2 edycja – 8 edycja-przekrój – moduł D-CAM
 • 5 edycja – 05 edycja-przekrój – moduły konstrukcja ścian/konstrukcja stropu.

Moduły konstrukcja ściany i konstrukcja stropu umożliwiają jej wywołanie z poziomu menu podręcznego /najeżdżamy na element, powodujemy jego podświetlenie i prawym przyciskiem myszy wywołujemy menu podręczne/. Funkcja umożliwia edycję pojedynczych jak i grupy elementów. Nie filtruje elementów wg cech. Można edytować przekroje elementów o różnych materiałach oraz przekrojach. W takim przypadku otrzymają one wspólne cechy.

Opis funkcji edycja-przekrój

 • NrE – numer elementu – parametr szczególnie istotny dla elementów o zdefiniowanym profilu przekroju poprzecznego np dwuteowniki stalowe HEB lub drewnopochodne SJ/SW 
 • szerokość – wymiar szerokości elementu. Jeżeli jest podana wartość liczbowa oznacza ona że wszystkie edytowane elementy posiadają jednakową szerokość. Szare i nieedytowalne pole oznacza że elementy posiadają zdefiniowany przekrój poprzeczny /profil lub wymiar/. Trzy gwiazdki /***/ oznaczają że wybrane elementy posiadają różne wartości
 • wysokość – wymiar wysokości elementu. Jeżeli jest podana wartość liczbowa oznacza ona że wszystkie edytowane elementy posiadają jednakową wysokość. Szare i nieedytowalne pole oznacza że elementy posiadają zdefiniowany przekrój poprzeczny /profil lub wymiar/. Trzy gwiazdki/***/ oznaczają że wybrane elementy posiadają różne wysokości.

Funkcja edycja przekroju elementów

zachowaj położenie – przypadku zmiany przekroju elementu zmienia się jego wielkość. Projektant może określić, która strona elementu pozostania stała i nie zmieni swojego położenia po zmianie przekroju

 • zmiana szerokości – wybór stałej, niezmieniającej położenia strony elementu. Opcje lewy, prawy lub oś spowoduje bezpośrednią zmianę bez dodatkowych interakcji. Opcja wybór spowoduje przejście do tryby graficznego i konieczność wskazanie stałej strony dla każdego z edytowanych elementów.
  • D: lewy – nie zmieni swojego położenia i pozostanie stała
  • – nie zmieni swojego położenia i pozostanie stała
  • F: prawy – nie zmieni swojego położenia i pozostanie stała
  • wybór – graficzna metoda wyboru stałej strony elementu. Indywidualnie dla każdego zostanie wybrana stała strona lub oś elementu. Za pomocą prawego przycisku myszy dokonywana jest zmiana strony. Lewy przycisk myszy akceptuje wybraną stronę.

zmiana przekroju- szerokość

 • zmiana wysokości – wybór stałej, niezmieniającej położenia strony elementu. Opcje lewy, prawy lub oś spowoduje bezpośrednią zmianę bez dodatkowych interakcji. Opcja wybór spowoduje przejście do tryby graficznego i konieczność wskazanie stałej strony dla każdego z edytowanych elementów.
  • C: dół – nie zmieni swojego położenia i pozostanie stała
  • – nie zmieni swojego położenia i pozostanie stała
  • E: góra – nie zmieni swojego położenia i pozostanie stała
  • wybór – graficzna metoda wyboru stałej strony elementu. Indywidualnie dla każdego zostanie wybrana stała strona lub oś elementu. Za pomocą prawego przycisku myszy dokonywana jest zmiana strony. Lewy przycisk myszy akceptuje wybraną stronę.

zmiana przekroju- wysokość

 

 

Comments are closed.