Rysunek widok D-CAM

Bez względu na posiadany pakiet oprogramowania, każdy użytkownik ma możliwość skorzystania, w  ograniczonym lub pełnym zakresie z możliwości modułu D-CAM. Jedną z kluczowych cech tego modułu jest pełna kontrola widoczności i prezentacji konstrukcji, budowanej w dedykowanych modułach. Innym mało docenianym lecz bardzo funkcjonalnym narzędziem jest możliwość generowania rysunków na bazie zawartości ekranu, czyli rysunek – widok D-CAM.

Zrzut ekranu o dodatkowych możliwościach

Funkcja 1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek widok-D-CAM jest swego rodzaju zrzutem zawartości ekranu. W przeciwieństwie do zwykłego zrzutu zawartości ekranu, istnieje możliwość kontroli zarówno zakresu treści rysunkowej, opisu elementów, generowania zestawienia materiałów oraz wymuszenia dynamiczności samego rysunku.

Rysunek widok - D-CAM - model, etykiety i zestawienie belek

Widok 3D – rysunek dynamiczny

Przygotowanie modelu konstrukcji z widokami 3D można efektywnie wykorzystać przy generowaniu dokumentacji rysunkowej typu widok – D-CAM. Opcja widok 3D – rysunek dynamiczny umożliwia wybór z listy przygotowanych widoków 3D lub za pomocą przycisku nowy widok-3D utworzenie takiego widoku. W ten sposób zostanie określony widok konstrukcji i ograniczony wybór obiektów na rysunku tylko do zawartych w widoku 3D. Powiązanie rysunku z widokiem 3D daje możliwość uzyskania rysunku dynamicznego!

Rysunek widok - D-CAM - według widoków 3D

Dodatkowe atuty to opcje:

  • wyznaczy ukryte linie – jest ona aktywna jedynie w przypadku wyboru widoku 3D. Wybór opcji skutkuje prezentacją konstrukcji w trybie szkic 9-3-1, na rysunku, czyli ukryciem krawędzi niewidocznych
  • pokaż ukryte linie – opcja jest aktywna w dwóch przypadkach: gdy został wybrany widok 3D lub został uruchomiony tryb prezentacji konstrukcji szkic 9-3-1. Opcja umożliwia prezentację niewidocznych krawędzi konstrukcji na rysunku na odrębnej warstwie rysunkowej

Opcje podstawowe

Podstawowe opcje dla rysunku widok – D-CAM określają parametry opisu elementów w zakresie etykietowania, bloku tekstowego, stylu tekstu oraz przyjętego układu jednostek. Ich funkcjonalność została opisana przy okazji innych typów rysunków. Dodatkowo rysunek zawiera unikalne opcje jak:

Rysunek widok - D-CAM - ustawienia podstawowe

  • zapisz osie elem – opcja umożliwia prezentację osi elementów na rysunku. Jest dla nich przygotowana specjalna warstwa rysunkowa
  • zapisz obróbki – opcja umożliwia prezentację obiektów graficznych związanych z obróbkami np. osie wierceń
  • punkty/linie przypisane do elem – opcja umożliwia prezentację geometrii rysunkowej przypisanej do obiektów 3D
  • geometria – opcja umożliwia prezentację geometrii pomocniczej z innych modułów lub importowanej

Zestawienie materiałów

Rysunek widok – D-CAM można wygenerować z zestawieniem materiałów. Dostępny jest zarówno stary jak i nowy system zestawień materiałów. Zawartość zestawienia jest dostosowana do treści rysunku. W zestawieniach ujęte są jedynie elementy widoczne na rysunku.

Rysunek widok - D-CAM - zestawienia materiałów

Wybór elementów na rysunku

Widok D-CAM umożliwia na trzy sposoby dokonać wyboru zakresu elementów na rysunku. Pierwszy z nich został już wcześniej opisany – widok 3D. Dwa pozostałe to:

  • wszystkie – opcja ogranicza zakres obiektów na rysunku do wszystkich widocznych na ekranie w momencie generowania rysunku. Elementy niewidoczne na ekranie, ukryte za pomocą aktywacji, filtrowania lub trybu prezentacji nie będą widoczne na rysunku.
  • aktywne – opcja ogranicza zakres obiektów na rysunku do aktywowanych w momencie generowania rysunku. Elementy nieaktywne, lecz widoczne na ekranie nie zostaną ujęte na rysunku.

Comments are closed.