Lukarna dachowa – ściany lukarny

 

Ściany lukarny

Definicja lukarny może uwzględniać przypisanie określonych parametrów oraz typów ścian lukarny. Funkcja dostępna jest jedynie przy aktywnym module ŚCIANA.wywołane okna parametry ścian lukarny

Za pomocą przycisku ściany w dolnej części okna parametry lukarny, ewentualnie komendą 3 lukarna → 3 ściany w module KONSTRUKCJA LUKARN lub za pomocą ikony zostanie wywołane okno parametry ścian lukarnyOkno definicji parametrów ścian lukarny

SEKCJA ogólne

 • kondygnacja – określenie do jakiej kondygnacji mają należeć ściany lukarn

sekcja: lewa ściana lukarny, prawa ściana lukarny, ściana szczytowa, 

Kolejne trzy sekcje posiadają takie same opcje:

 • rodzaj ściany – wybór rodzaju ściany: ściana zew, ściana lukarny, a co za tym idzie wybór sposobu połączenia z połacią dachu
  • ściana zew – ściana zewnętrzna przypisana jest do kondygnacji. Jej wysokość oraz dolna krawędź definiowana jest przez kondygnację. Ściana zewnętrzna jest docinana przez połać dachu głównego lub jeśli otwór w połaci dachu jest większy przez połać lukarny
  • ściana lukarny – ściana lukarny przypisana jest do kondygnacji. Jej wysokość oraz dolna krawędź definiowana jest automatycznie przez połacie dachu głównego i lukarny.
 • typ – wybór typu ściany zawierającego określoną ilość i grubość warstw, niebieska strzałka umożliwia wybór, ikona z prawej strony pola umożliwia edycje,
 • grubość ściany (D) – wyliczona grubość ściany na podstawie wybranego typu ściany; informacja z systemu
 • położenie względem konturu lukarny – określa sposób lokalizacji ściany:
  • krawędź zew – ściany znajdują się wewnątrz konturu lukarny
  • krawędź zew – ściany znajdują się na zewnątrz konturu lukarny
  • oś odniesienia – oś odniesienia ściany pokrywa się z konturem lukarny
  • wartość – dowolne położenie ścian określone przez użytkownika położenie ścian względem konturu lukarny

sekcja połączenie ścian

 • typ połączenia – sposób wzajemnego połączenia ścian
  • na skos – ukośne połączenia ścian w narożniku
  • ściana szczytowa zachodząca – ściana szczytowa jest nadrzędna i zachodzi na boczne ścianki
  • ściana boczna zachodząca – ścianki boczne są nadrzędne i zachodzą na ścianę szczytowątypy połączenia ścian lukarny

Definicja parametrów ścian lukarny umożliwi ich wizualizację (połacie lukarny uzyskają podparcie), oraz wykorzystanie modułu KONSTRUKCJA ŚCIANY do przygotowania ich konstrukcji.

Comments are closed.