Zestawienia materiałowe w rysunkach

Wszystkie rysunki konstrukcyjne zawierają opcję tworzenia zestawienia materiałowego prezentowanych obiektów. Są to: rysunek-konstrukcja ściany; rysunek-rzut stropu; rysunek-więźby; rysunek-wiązara; rysunek-widok D-CAM. W formie listy lub tabeli można zestawić te materiały, które są prezentowane na danym rysunku.

Zestawienie w rysunku do v19

To uproszczona wersja zestawienia znajdująca się tylko w: rysunek-konstrukcja ściany; rysunek-rzut stropu; rysunek-widok D-CAM w zakładce zestawienia.zestaw rys v19

Ta forma prezentacji zestawień została zachowana również po wersji 19. Występuje równolegle z nową formą zestawień do wyboru. Zestawieniu podlegają materiały takie jak: belki; kształtowniki; okucia (bez łączników). Płyty nie podlegają zestawieniu.

Występuje w dwóch formach:

 • zestawienie materiałów – pogrupowane ze względu na typy elementów oraz występujące przekroje materiału. Prezentowane są:
  • NrS – numer sortowania
  • długość
  • ilość szt.zestawienie materiałów
 • zestawienie elementów – pogrupowane ze względu na typy elementów, występujące przekroje oraz rodzaj materiału (NrE). Prezentowane są:
  • NrS – numer sortowania
  • długość
  • przeznaczenie
  • ilość szt.zestawienie elementów

zestawienie w rysunku od v20

Nowe zestawienie zostało zaimplementowane do wszystkich rysunków konstrukcyjnych. Ulokowane w tej samej zakładce okna ustawień rysunkowych co poprzednia jego wersja – zestawienia. W niektórych typach rysunków występuje równolegle z starszą wersja zestawień i pozwala nawet na jednoczesne stosowanie obu form zestawieńzestaw rys v20

Pierwsza kolumna ustawień „warstwy MOS” to filtr przynależności materiałów. Zestawienie będzie uwzględniać tylko te materiały, które przynależą do określonych warstw, wpisanych w tym polu. Można wybrać kilka warstw rozdzielając je symbolem “/” lub zakres warstw od..do rozdzielonych symbolem “..”. Brak wartości w tym polu oznacza uwzględnienie wszystkich warstw prezentowanych na rysunku.

Druga kolumna „typ zestawienia” określa 1 z 6 typów zestawianego materiału:

 • drewno
 • płyty
 • kształtowniki
 • przedmioty
 • okucia/łączniki
 • komponenty

Trzecia kolumna „nazwa zestawienia” pozwala na wybór szablonu zestawienia materiałowego. Szablon ten będzie określał ilość informacji i sposób prezentacji treści. Użytkownicy mogą sami kreować wygląd zestawienia tworząc własne szablony. Standardowa kompilacja programu zawiera kilka przygotowanych szablonów oznaczonych skrótem „RYS-TAB…RYS_TAB

Czwarta kolumna „położenie na rys:” określa położenie list materiałowych na arkuszu papieru dostępne są 4 narożniki arkusza:

 • narożnik – góra/lewy
 • narożnik – góra/prawy
 • narożnik – dół/lewy
 • narożnik – dół/prawy

6 wierszy tego narzędzia pozwala na wstawienie 6 indywidualnych tabel do jednego rysunku

Comments are closed.