Konstrukcja więźby dachowej

Interfejs modułu konstrukcja dachu Zarządzanie prezentacją elementów modelu Zarządzanie prezentacją elementów konstrukcji dachu Zarządzanie prezentacją warstw konstrukcji dachu Wprowadzenie murłat i płatwi pośrednich Wprowadzenie murłat i płatwi pośrednich bezpośrednie lub pośrednie z profilu połaci Wprowadzenie deski czołowej Edycja parametrów murłat … Czytaj dalej

Rozwiązanie połaci dachowych

Interfejs modułu dach Zarządzanie prezentacją elementów modelu Zarządzanie prezentacją elementów konstrukcji dachu Zarządzanie prezentacją warstw konstrukcji dachu Definicja i edycja typu dachu jako przegrody Definicja typu dachu – układ warstw przegrody Materiały, grubości warstw Pola wyboru (checkbox) – informacje o … Czytaj dalej

Profil połaci dachowej

Interfejs modułu profil Zarządzanie prezentacją elementów modelu System opisu i wymiarowania Szablony profili Zastosowanie szablonów Zapis szablonów Parametry budynku Definicja i edycja kondygnacji Kontrola wysokości ścian Przypisanie stropów do kondygnacji i definicja rzędnej stropu Parametry dachu Wybór typ profilu połaci … Czytaj dalej